Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2013

lufa
Pozostali z nas palą papierosy i piją kawę z kubków, dłonie nam się trzęsą i mamy podkrążone oczy. Poruszamy się powoli, a jedyne, co żyje w naszych oczach, to lęk.
— james Frey "Milion małych kawałków"
Reposted fromnirvitii nirvitii
lufa
4955 ea47 350
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic
lufa
Najważniejsze co mam do zrobienia, to zorganizowanie własnego życia. Zastanowienia się czego pragnę, o czym marzę, czego potrzebuję- a potem znalezienie sposobu, żeby to zrealizować.
Reposted fromrippedthesoul rippedthesoul
lufa
4987 357b 350
Reposted fromevanescoo evanescoo
lufa
SMS-y to literki, tworzące na ekraniku telefonu wiadomość. Zaledwie 160 znaków. Mają jednak tę niesamowitą przewagę nad słowem mówionym, że pozwalają nie widzieć ani nie słyszeć reakcji adresata. Układając SMS-y, każde słowo możemy cofnąć, uszlachetnić, nie dbając o to, czy w oczach odbiorcy wywołamy radość, strach czy łzy. W SMS-ach jesteśmy inni, bardziej szczerzy, bo jakby anonimowi.
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven
lufa
5387 64d5 350
Reposted frompoppyseed poppyseed
lufa
5427 efe1 350
Reposted frommyboybuildscoffins myboybuildscoffins
lufa
5494 c966 350
Reposted frommyboybuildscoffins myboybuildscoffins

June 09 2011

lufa
1353 0a5c 350
Reposted fromidylla idylla

June 05 2011

lufa
lufa
Reposted fromfrell frell
lufa
7066 4ef8 350
Reposted fromTehtar Tehtar
lufa
7104 a86a 350
Reposted fromtola tola
lufa
7217 20a2 350
Reposted fromAnibaba Anibaba
lufa
Reposted fromgruetze gruetze
lufa
8314 133a 350

Triple Chocolate Mousse Cakes (by LaMiaVitaDolce)

lufa
7332 4448 350
Reposted fromoski oski
lufa
7454 4897 350
Reposted fromdeadlihood deadlihood
7935 5ca8 350

kimacus:

Ron Weasley pillow! Adorable…

Reposted fromSigalonphoto Sigalonphoto
lufa
7476 2733 350
Reposted fromdariankaxd dariankaxd
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl